wp_smbanner_1.jpg

Opkomende activiteiten

jan
27

za 27 jan 8:30 - 9:30

jan
28

zo 28 jan 14:00 - 17:00

jan
28

zo 28 jan 15:45 - 16:30

jan
28

zo 28 jan 16:30 - 17:30

feb
3

za 03 feb 16:30 - 17:30

De commissie wedstrijdzwemmen is verantwoordelijk voor het organiseren van wedstrijden, tournooien e.d. Tevens draagt de commissie zorg voor de contacten met de trainers, ouders van zwemmers en de coaches. Tevens zorgt de commissie ook voor de verwerking van uitslagen en de jury e.d bij zwemwedstrijden.

Taken:

 • Organisatie eigen wedstrijden (waaronder de jaarlijkse clubkampioenschappen), alsmede eventuele regiowedstrijden
 • Organisatie acties werving wedstrijdzwemmers
 • Werving officials
 • Afspraken maken met andere verenigingen over wedstrijden
 • Het voeren van overleg met de Regio West (KNZB) over wedstrijdzwemzaken.
 • Het voeren van overleg met de hoofdtrainer wedstrijdzwemmen (De hoofdtrainer wedstrijdzwemmen werkt direct onder verantwoording van het bestuur en levert ieder jaar voor aanvang van het seizoen een jaarplan in bij het bestuur. De commissieleden ontvangen hiervan via hun voorzitter een exemplaar.)
 • Informatieverstrekking aan de wedstrijdzwemmers en hun ouders.
 • Ledenadministratie voeren voor de wedstrijdzwemmers, het maandelijks controleren van de aangeleverde ledenlijst voor de centrale ledenadministratie, het doorgeven van mutaties aan de ledenadministratie. (b.v. nieuwe wedstrijdleden, opzeggingen wedstrijdleden etc.)
 • Controle, aanvraag, afmeldingen, overschrijvingen startvergunningen.
 • Organisatie "DES is meer dan zwemmen alleen" zaken
 • Levering jaarplan en -begroting aan bestuur
 • Levering bijdrage beleidsplan en adviseert daarover
 • Maken jaarverslag v.w.b. wedstrijdzwemmen
 • Aanleveren en plaatsen gegevens agenda
 • Adviseert het bestuur inzake aanname en ontslag trainers
 • Adviseert het bestuur bij benoeming van leden van de commissie
 • Bijhouden wedstrijddepot
 • Bijhouden website

Leden van de commissie:

 • Annette Bakker (voorzitter)
 • Ans Demyttenaere
 • Gina Keller
 • Connie van Oers
 • Danielle van der Zwan

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoofdtrainer Wedstrijdzwemmen
De hoofdtrainer wordt aangesteld door en werkt onder verantwoording van het bestuur. Hij/zij verzorgt ieder seizoen een jaarplan waaruit afgelezen kan worden hoe de opbouw in het betreffende seizoen moet verlopen. Dit jaarplan wordt bij aanvang van het seizoen ter goedkeuring aangeboden aan het bestuur. Het goedgekeurde jaarplan vormt de opdracht aan de hoofdtrainer voor dat betreffende seizoen. De hoofdtrainer heeft tenminste 2 keer per jaar een voortgangs- cq. functioneringsgesprek met de voorzitter van het bestuur en de voorzitter van de commissie wedstrijdzwemmen. Jaarlijks zullen ook het jaarplan en het seizoen worden geëvalueerd in aanwezigheid van de overige trainers. E-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hulptrainers
Taakomschrijving (Hulp)Trainer Waterpolo/Wedstrijdzwemmen.

 • De trainer werkt zelfstandig onder de verantwoording van de hoofdtrainer.
 • Hij/zij voert regelmatig overleg over trainingen met de hoofdtrainer.
 • Het goedgekeurde jaarplan vormt de opdracht aan de hoofdtrainer voor dat betreffende seizoen.
 • Hij/zij verzorgt de trainingen van de groep wedstrijdzwemmers zowel in de praktijk als in theorie in samenwerking met de hoofdtrainer en andere trainers. De leidraad hiervoor is het goedgekeurde jaarplan.
 • Hij/zij verzorgt de opleiding tot wedstrijdzwemmer zowel in de praktijk als in theorie in samenwerking met de hoofdtrainer en andere trainers.
 • Hij/zij controleert regelmatig de aangeleerde slagen bij het elementaire zwemmen en overlegt de bevindingen met de betreffende coördinator. Bij deze gelegenheden heeft de trainer tevens de gelegenheid om te zien of er mogelijke talenten aanwezig zijn, die hij/zij kan uitnodigen voor deelname aan het basis-zwemplan
 • Hij/zij bezoekt regelmatig de wedstrijden en moet in overleg met de Commissie WaterpoloWedstrijdzwemmen ook opgesteld worden als coach/ploegleider bij bepaalde wedstrijden.
 • Hij/zij heeft regelmatig contact met de ouders en individuele zwemmers over de vorderingen en toekomstplanning.
 • Hij/zij draagt zorg voor een goede discipline en geeft de naam "Door Eendracht Sterk" gestalte binnen de groep.

Verantwoording voor:

 • De gang van zaken bij de trainingen.
 • De veiligheid van de zwemmers.
 • Prestaties zwemmers.
 • Het bewaren van de discipline tijdens de trainingen.

Bevoegd tot:

 • Het uitnodigen van zwemmers voor deelname aan de opleiding wedstrijdzwemmen.
 • Het corrigeren van de zwemmers.