wz_smallebanner2.jpg

Opkomende activiteiten

mrt
23

za 23 mrt 14:00 - 17:30

mrt
24

zo 24 mrt 14:00 - 17:30

mrt
24

zo 24 mrt 15:30 - 16:10

mrt
24

zo 24 mrt 16:10 - 16:55

mrt
24

zo 24 mrt 17:10 - 17:55

Donderdag 28 maart 2019 is er de Jaarlijkse Algemene Vergadering.

De leden zijn dan in de gelegenheid hun stem te laten gelden over het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid.

Plaats, tijd en agenda kunt u lezen in de bijgevoegde uitnodiging.

Bijlagen:
Bewaar het bestand convocatie JAV 20190328.pdfUitnodiging / agenda JAV 2019[ ]156 kB29 Downloads

Zondagmiddag 17 maart 2019 gaan we weer diplomazwemmen voor A, B en C.

Hoe het werkt kunt u lezen op onze website: http://www.zwemvereniging-des.nl/leszwemmen/diplomazwemmen

De KNZB-contributie is een jaarbedrag, dat bij inschrijving en verder jaarlijks in januari betaald moet worden.

Met ingang van 1 januari 2019 hanteert DES voor alle leden de volgende KNZB-contributies:

* Elementair en trimzwemmers -- € 16,27 (Ooievaarspashouders € 8,14)

* Sporters onder 12 jaar (op 31 december van het lopende kalenderjaar) -- € 18,05

* Sporters 12 jaar en ouder -- € 51,20

 

Let op: Bij de incasso van de contributie op 2 januari 2019 zal gelijk de KNZB-contributie worden geïncasseerd.

Tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering op 16 november jl. is besloten om de KNZB-contributie, die wij jaarlijks moeten afdragen aan de KNZB, in januari 2018 voor het gehele jaar te innen. 
Reden van dit besluit is dat de KNZB van ieder lid dat op enig moment in het jaar lid van DES is (of is geweest) de gehele jaarcontributie KNZB aan ons doorrekent.
Op dit moment is de KNZB-contributie verwerkt in de contributie die u maandelijks aan DES betaalt.

Een lid dat eerder stopt of later in het jaar lid wordt, betaalt dus niet de volledige KNZB-contributie, terwijl DES deze wel in zijn geheel moet afdragen. Gebleken is dat DES, eigenlijk u als leden, daardoor op jaarbasis enkele duizenden euro’s aan inkomsten mist.
Omdat de KNZB-contributie vanaf januari 2018 niet meer in de maandcontributie van DES wordt verwerkt, kan de maandelijkse contributie gelijk blijven aan de contributie van 2017. 

Voor een elementair zwemmer wordt door de KNZB een andere contributie gerekend dan voor een wedstrijdzwemmer of een waterpoloër. 
De bedragen worden jaarlijks vastgesteld. 
Besloten is om de contributiebedragen van de KNZB van 2017 te gebruiken voor 2018.

Dit betekent:

Elementair zwemmen     € 15,70

Sport onder 12 jaar        € 17,45 

Sport 12 jaar en ouder     € 49,45

Om alles goed te laten verlopen gaan we deze KNZB-contributie jaarlijks d.m.v. een automatische incasso innen in de maand januari. Houdt u hier dus rekening mee.
Nieuwe leden betalen de KNZB-contributie bij de inschrijving.

Ooievaarspas
Voor elementaire zwemmers zal de KNZB-contributie bij het scannen van de pas verrekend worden.
Omdat voor de sportleden al de maximale vergoeding wordt ontvangen van de gemeente zal de KNZB-contributie zelf betaald moeten worden. Houdt er rekening mee dat het bedrag in januari van uw rekening via automatische incasso zal worden afgeschreven.

 

 

DES heeft naast het aanbieden van sport/zwemlessen, ook de zorg voor het creëren van een veilig sportklimaat. DES voert hierin een preventief beleid en vergroot hiermee de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken. 
 

Een belangrijke maatregel daarvoor is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen. Als begeleider is het verplicht een VOG te kunnen overleggen en dit iedere 5 jaar te herhalen. 
 

DES merkt iedereen aan als begeleider wie te maken krijgt met minderjarigen die zwemles volgen of sport (waterpolo, wedstrijdzwemmen) beoefenen of aan een andere verenigingsactiviteit meedoen, zoals onder andere bestuurs- en commissieleden, instructiekader, hulpouders, trainers, juryleden (zowel bij waterpolo als wedstrijdzwemmen). 
 

Iedere begeleider moet een verklaring ondertekenen met de volgende gedragsregels (onder ‘sporter’ wordt ook verstaan de leden die zwemles krijgen): 

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens zwemlessen, training(-stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de begeleider geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 
De Vertrouwenscontactpersoon

Het bestuur van DES heeft Mina Siriram aangesteld als vertrouwenscontactpersoon (VCP).
Zij fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Zij biedt een luisterend oor, geeft raad, neemt desgewenst actie en en verwijst eventueel door voor geschikte hulp. De Vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

U kunt haar bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

Het is mogelijk om via de site van DES (http://www.zwemvereniging-des.nl/) lid te worden van de VriendenLoterij door een klik op het logo van de VriendenLoterij.
U maakt dan kans op mooie prijzen en tegelijkertijd steunt u DES.

Voor iedereen die al lid is van de VriendenLoterij is het ook mogelijk om DES te steunen, hiervoor kunt u bellen met 020-6776880 en dan doorgeven dat u DES (nr 9941) wilt steunen.

DES hoopt van dit geld nieuw materiaal voor de 3 zwemtakken te kunnen kopen. U kunt hier o.a. denken aan waterpolo-caps, waterpoloballen, zwemschoentjes voor elementaire lessen, zoomers voor de afdeling wedstrijdzwemmen.

Vriendelijk dank voor uw steun!
Het bestuur.

Wilt u een Ooievaarspas? U kunt op www.denhaagopmaat.nl/ooievaarspas kijken of u in aanmerking komt voor de pas. U kunt daar meteen uw aanvraag indienen.

U ontvangt niet elk jaar een nieuwe pas, maar let u wel op dat u tijdig opnieuw een aanvraag indient?

Voor 2015 behoeft u geen eigen bijdrage te betalen.