lz_smallebanner.jpg

Opkomende activiteiten

jan
19

za 19 jan 18:45 - 19:30

jan
19

za 19 jan 20:30 - 21:15

jan
20

zo 20 jan 13:30 - 16:30

jan
24

do 24 jan - zo 27 jan

jan
26

za 26 jan 18:25 - 19:10

Tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering op 16 november jl. is besloten om de KNZB-contributie, die wij jaarlijks moeten afdragen aan de KNZB, in januari 2018 voor het gehele jaar te innen. 
Reden van dit besluit is dat de KNZB van ieder lid dat op enig moment in het jaar lid van DES is (of is geweest) de gehele jaarcontributie KNZB aan ons doorrekent.
Op dit moment is de KNZB-contributie verwerkt in de contributie die u maandelijks aan DES betaalt.

Een lid dat eerder stopt of later in het jaar lid wordt, betaalt dus niet de volledige KNZB-contributie, terwijl DES deze wel in zijn geheel moet afdragen. Gebleken is dat DES, eigenlijk u als leden, daardoor op jaarbasis enkele duizenden euro’s aan inkomsten mist.
Omdat de KNZB-contributie vanaf januari 2018 niet meer in de maandcontributie van DES wordt verwerkt, kan de maandelijkse contributie gelijk blijven aan de contributie van 2017. 

Voor een elementair zwemmer wordt door de KNZB een andere contributie gerekend dan voor een wedstrijdzwemmer of een waterpoloër. 
De bedragen worden jaarlijks vastgesteld. 
Besloten is om de contributiebedragen van de KNZB van 2017 te gebruiken voor 2018.

Dit betekent:

Elementair zwemmen     € 15,70

Sport onder 12 jaar        € 17,45 

Sport 12 jaar en ouder     € 49,45

Om alles goed te laten verlopen gaan we deze KNZB-contributie jaarlijks d.m.v. een automatische incasso innen in de maand januari. Houdt u hier dus rekening mee.
Nieuwe leden betalen de KNZB-contributie bij de inschrijving.

Ooievaarspas
Voor elementaire zwemmers zal de KNZB-contributie bij het scannen van de pas verrekend worden.
Omdat voor de sportleden al de maximale vergoeding wordt ontvangen van de gemeente zal de KNZB-contributie zelf betaald moeten worden. Houdt er rekening mee dat het bedrag in januari van uw rekening via automatische incasso zal worden afgeschreven.