ow_smallebanner3.jpg

The Hague Swimming

De 50ste Zwemmarathon vond plaats op 17 augustus 2019

Contact

Commissie tot behoud van de v.d. Zwemmarathon Stavoren-Medemblik
Strausslaan 46
2551 NN Den Haag
The Netherlands
Telefoon 06-15460418
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Informatie

De IJsselmeer Zwemmarathon Stavoren - Medemblik is een echte zwemmarathon en geldt als één van de
zwaarste ter wereld. Dit komt met name door de vaak aanwezige golfslag, het zoete water en de temperatuur 
van het IJsselmeer.

De zwemmers zijn dan ook allen geoefend en moeten in het bezit zijn van een Nederlandse danwel
buitenlandse, FINA gerelateerde, startvergunning. Informatie over startvergunningen kunt u krijgen bij de KNZB en FINA of een bij de
KNZB danwel FINA aangesloten vereniging.

?De deelnemers aan de wedstrijd worden de dag voor de wedstrijd ontvangen in Medemblik. Door middel van
een briefing in café Brakeboer aan de Oosterhaven 30 in Medemblik worden zij met hun coaches geïnformeerd
over de gang van zaken tijdens de wedstrijd. Alle deelnemers en hun coaches worden ondergebracht in
gastgezinnen waar zij de nacht zullen doorbrengen, deze overnachting wordt door de organisatie geregeld.?

?De dag van de marathon worden de zwemmers naar Stavoren gereden, dit gebeurt meestal door het
betreffende gastgezin. De reis geschiedt in een lange colonne auto's waar menig Noordhollander en/of Fries
vreemd van opkijkt zo vroeg op de zaterdagochtend.?

In Stavoren maken de zwemmers kennis met het begeleidende schip en hun schipper. Deze
schepen met hun schippers zijn door de organisatie geregeld. De schippers zijn in een aparte vergadering op
de hoogte gebracht van de gang van zaken.

Om 9.00 uur vindt de start plaats in de haven van Stavoren, de zwemmers gaan hiervoor aan boord van het
startschip vanwaar zij te water gaan.

De volgschepen worden na de start door de scheidsrechter richting de zwemmers gedirigeerd. Inzet is dat de
volgschepen zo snel mogelijk op een veilige manier bij hun zwemmers zijn. De eerste meters worden de
zwemmers begeleid door veiligheidsboten. De koers wordt voor het eerste deel uitgezet door een koersschip
dat met zwaailicht aan vooruit vaart.

In Medemblik aangekomen worden de zwemmers bij de finish binnengehaald en ontvangen door een zuster die
hen met een lekkere douche en een kopje soep weer helemaal opfrist, zodat de zwemmers kunnen
genieten van andere aankomsten en de prijsuitreiking die meestal rond een uur of 5 in de middag plaats vindt.


Kledingeisen

Zie publicatie in bijlage "Eisen en controle wetsuits"

Bepalingen voor zwemmers

1.1 De wedstrijd wordt gezwommen volgens de reglementen van de KNZB.
1.2 De leiding van de wedstrijd berust bij de scheidsrechter.

2.1 De avond voor de wedstrijd wordt een briefing gehouden op een door de organisatie te bepalen tijd en plaats.
2.2 De deelnemer en zijn/haar coach is verplicht de briefing bij te wonen. De zaken welke tijdens de briefing aan
de orde komen zijn bindend voor de gehele wedstrijd.


3.1 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een coach, voeding en verzorgende
artikelen.
Indien gewenst kan de organisatie voor een coach zorgen. De deelnemer dient dit bij de inschrijving aan te geven.

3.2 De coach moet in staat zijn de eerste reddende handelingen te verrichten indien zijn/haar zwemmer in het
water onwel wordt. De coach ondertekend hiervoor een schriftelijke verklaring.

3.3 De zwemmer moet geoefend zijn in het zwemmen naast een volgschip.

4.1 Door loting wordt een boot aan de deelnemer toegewezen, tenzij om zwaarwegende, organisatorische
redenen al in een eerder stadium een boot moet worden toegewezen.

4.2 Het volgschip is naast de bemanning alleen toegankelijk voor een jurylid en één coach (en de zwemmer).
4.3 Indien de deelnemer zelf in het bezit is van een volgschip kan deze ingebracht worden bij de organisatie.
Ingebrachte schepen met schippers worden niet per definitie toegewezen aan de zwemmer die het schip inbrengt.


5.1 De deelnemer gaat te water op een door de wedstrijdleiding te bepalen plaats en tijd.
5.2 De deelnemer zwemt geheel zelfstandig, zonder gebruik te maken van hulpmiddelen en zonder zijn/haar
volgschip aan te raken.

5.3 De deelnemer beëindigt de wedstrijd door te finishen op een door de wedstrijdleiding te bepalen plaats.
5.4 Wanneer volgens de scheidsrechter en de arts de veiligheid van de zwemmer in gevaar komt, zal de
deelnemer uit de wedstrijd worden genomen.

5.5 Elke deelnemer die of uit eigen wil of door interventie van de scheidsrechter de wedstrijd voortijdig beëindigt
wordt persoonlijk gecontroleerd door de arts.

5.6 De deelnemer dient te finishen binnen de door de organisatie vastgestelde limiet (2 uren na de winnaar,
eventueel te wijzigen op aangeven van de wedstrijdleiding).


6. De deelnemer is verplicht bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn op een door de organisatie vast te stellen plaats
en tijd.


7. Het zich niet houden aan de bepalingen kan uitsluiting van deelname aan de wedstrijd tot gevolg hebben.

8. Het gebruik van hulpmiddelen is reglementair niet toegestaan. Hieronder vallen ook richtingbepalende middelen
die de zwemmer helpen koers te houden.


9. In gevallen waarin het reglement en deze bepalingen niet voorzien, beslist de jury.

Watertemperatuur:
2005 16,2 graden Celsius
2006 21 graden Celsius
2007 18,3 graden Celsius
2009 21,7 graden Celsius
2011 17,0 graden Celsius
2013 20,5 graden Celsius
2014 21,8 graden Celsius


Prijzen:

1st prijs: € 250, -
2nd prijs: € 150, -
3rd prijs: € 100, - 

Eerste dame: € 100, -

Verbren record € 250, -

Verder zij er trofeeen en herinneringen voor alle deelnemers.
Speciale medallais zijn beschikbaar voor de eerste drie Nederlandse zwemmers die deelnemen in het
Nederlands Kampioenschap Marathonzwemmen bij zowel de heren als de dames.

Inschrijvingen:
Al vele jaren vormt de zwemmarathon tevens het toneel voor het Nederlandse Kampioenschap
Marathonzwemmen. Via het inschrijfsysteem OLOWIS kan er ingeschreven worden wat te bereiken is
via htto://olowis.translan.nl

of via een speciaal hiervoor ontwikkeld inschrijfformulier.
Zie onderstaande bijlage.
Ook kan er ingeschreven worden via de secretariaten met onderstaand lxf bestand voor Splash

Voor de zwemmarathon moet men minimaal een 10 km. wedstrijd zwemmen in het lopende of
voorafgaande seizoen aan de zwemmarathon.

Voor het NK gelden er limieten. Zie eisen N.K.

Bijlagen:
Bewaar het bestand 2019-08-17-IJsselmeer-DES-NK Marathonzwemmen.lxf2019-08-17-IJsselmeer-DES-NK Marathonzwemmen.lxf[ ]1 kB1295 Downloads
Bewaar het bestand 20190817-stavoren-medemblik IJZM V04.pdfAdvertentie IJsselmeer Zwemmarathon[ ]372 kB1833 Downloads
Bewaar het bestand controle wetsuits.pdfEisen en controle wetsuits[ ]108 kB1901 Downloads
Bewaar het bestand Programma en bepalingen NK Marathon 2018.pdfProgramma en bepalingen NK Marathonzwemmen 2018[ ]229 kB1596 Downloads
Bewaar het bestand registratie ijsselmeer.pdfregistratie ijsselmeer.pdf[registratie ijsselmeer]111 kB2371 Downloads