ow_smallebanner2.jpg

The Hague Swimming

Voor deelname aan de zwemmarathon wordt slechts € 50, - in rekening gebracht.

Deelnemers en hun coaches worden in de nacht tussen de briefing en de zwemmarathon ondergebracht bij een gastgezin. Hieraan zijn geen kosten verbonden, maar een gebaar naar deze vrijwilligers is uiteraard wel op zijn plaats.

Tijdens de marathon moet de zwemmer zelf zorgdragen voor zijn of haar voeding.

De organisatie draagt zorg voor een volgschip met schipper die op de hoogte is van de gang van zaken tijdens de zwemmarathon. Aan boord van dit schip is plaats voor de coach en een official. De organisatie geeft geen toestemming om meer personen aan boord te nemen.