Bestuur

Rob Nannes

Voorzitter

voorzitter@zwemvereniging-des.nl

Raymond van Onzenoort

Secretaris

secretaris@zwemvereniging-des.nl

Katinka Brown

Commissaris
Elementair Zwemmen

elementair-des@zwemvereniging-des.nl

Annette Bakker

Commissaris
Wedstrijdzwemmen

wedstrijdzwemmen@zwemvereniging-des.nl

Jeroen Büscher

Commissaris
Waterpolo

waterpolo@zwemvereniging-des.nl

Perry Hayen

Commissaris
Public Relations & Evenementen

pr@zwemvereniging-des.nl

In de statuten zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB’s) van het bestuur vastgelegd. Daarin is voornamelijk sprake van de gezamenlijke verantwoording en bevoegdheid. Slechts de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris worden met name genoemd; voor het overige “verdelen de bestuursleden onderling de taken”. Er wordt derhalve geen onderscheid gemaakt voor welke functionaris welke TVB’s gelden. In het submenu op deze website van de verschillende commissies willen wij de taken beter en inzichtelijk weergeven. Dit heeft niet de intentie de statuten te wijzigen of aan te vullen. Het heeft veel meer de status van de bedoelde taakverdeling en kan dus telkens worden aangepast. Het moge overigens duidelijk zijn dat diverse bestuursleden op basis van vrijwilligheid (dan wel door omstandigheden gedwongen) er diverse taken bijdoen. Het bestuur acht dit een minder gewenste situatie en neemt zich voor om door gerichte acties meer leden bereid te vinden bepaalde activiteiten tot hun verantwoordelijkheid te rekenen.