Leszwemmen voor kinderen

Het Zwem-ABC: nieuwe zwemdiploma’s zorgen voor meer zwemveiligheid.

Al vanaf 1 oktober 1998 zijn er drie landelijke zwemdiploma’s; het Zwem-ABC. Deze zwemdiploma’s zijn in de plaats gekomen van de oude zwemdiploma’s A en B en het Basiszwemdiploma. Het Zwem-ABC staat voor een kwaliteitsopleiding met oplopende zwemveiligheid. Hoe verder de zwemmer is gevorderd, hoe zwemveiliger hij wordt. De opleiding is aangepast aan de eisen van deze tijd. Leren zwemmen is in ons waterrijke land heel belangrijk. Het Zwem-ABC is een opleiding met drie toetsmomenten. Het is de bedoeling dat alle kinderen doorgaan tot en met het C-diploma. Een kind dat het C-diploma heeft, is zwemveilig en heeft genoeg geleerd om deel te nemen aan de verschillende vormen van vrijetijdsbesteding in en op het water. Het Zwem-ABC is inhoudelijk nogal anders dan de vorige zwemdiploma’s. De kinderen leren bij het Zwem-ABC meer, waardoor ze zwemveiliger worden. Een ander verschil is dat ze bij het Zwem-ABC in de beginfase niet voortbewegen doordat een zwemslag centraal staat, maar het ervaren van de eigenschappen van het water en het vertrouwd raken daarmee.

Voorwaarden:
Bij het Zwem-ABC leren kinderen in eerste instantie te bewegen in het water, te vallen en opstaan, te drijven, met kleren aan in het water te zijn, in het water te springen, uit het water te klimmen, te draaien van borst op rug en onder water zijn. Ouders denken in deze fase vaak dat hun kind alleen maar speelt in het water. Niets is minder waar. Alle oefeningen en spelletjes hebben te maken met het opdoen van ervaringen en het scheppen van voorwaarden om zich prettiger te voelen in het water. Plezier bij de zwemles is heel belangrijk.