Ledenadministratie

De ledenadministratie verzorgt de aanmeldingen, wijzigingen en afmeldingen van alle leden en vrijwilligers van de club.

Aanmeldingen en Wijzigingen
De ledenadministratie verwerkt de aanmelding van nieuwe leden, waarmee gelijk de maandelijkse incasso van de contributie wordt geregeld. Ook wijzigingen in uw gegevens (zoals bij verhuizing of een ander rekeningnummer) worden door de ledenadministratie verwerkt.

Alle functionarissen bij D.E.S., die dit nodig hebben, ontvangen maandelijks een update van de noodzakelijke gegevens van de leden die onder hun aandachtsgebied vallen. U moet hierbij denken aan de badadministrateurs, de penningmeester en de bestuursleden voor het elementair zwemmen, wedstrijdzwemmen en waterpolo.

Hierdoor zorgen wij dat de leden te allen tijde – als dat nodig is – op het juiste (mail)adres of telefoonnummer bereikt kunnen worden.

Het is dus belangrijk dat u de ledenadministratie altijd op de hoogte brengt van iedere verandering in uw gegevens: ledenadministratie@zwemvereniging-des.nl.

U ontvangt altijd een bevestiging.

Afmelden lidmaatschap
Afmelding van het lidmaatschap alleen via e-mail: ledenadministratie@zwemvereniging-des.nl. U ontvangt altijd een bevestigingsmail.

Indien u niet over e-mail beschikt kunt u dit melden bij onze administrateur aan het tafeltje in het zwembad. U kunt dan ter plekke een formulier “Afmelding lidmaatschap” invullen. U krijgt dan een “Bewijs afmelding lidmaatschap” mee. Bewaart u dit dan zorgvuldig, zodat u – als er onverhoopt iets misgaat met de afmelding – dit bewijs kunt overleggen.

Houdt u er ook rekening mee dat D.E.S. volgens de statuten een opzegtermijn heeft van 1 volle kalendermaand. Dit betekent dat als u bijvoorbeeld op 21 november een afmelding doet, dat de maand december als opzegtermijn geldt. Het lidmaatschap is dan op 1 januari geëindigd.

Uw afmelding is gelijk een intrekking van de machtiging tot automatische incasso van de contributie. U hoeft dit dus niet nog eens afzonderlijk te doen.