Wedstrijddepot

Per wedstrijd betaal je een bedrag voor wedstrijddeelname. In plaats van dit bij iedere wedstrijd contant te innen, werkt D.E.S. met een wedstrijddepot. Aan ieder nieuw lid wordt vooraf een eerste storting gevraagd van €20,- voor het wedstrijddepot. Je wordt geïnformeerd als je saldo bijna € 0 is.

D.E.S. houdt een depot-lijst bij. Op deze lijst staat vermeld op welke data je gezwommen hebt of niet aanwezig was, met of zonder afmelding via de officiële weg zoals vermeld op de uitnodiging. Dit kan je zien aan het afgeboekte bedrag. Let op: Bij afwezigheid zonder afmelding, of een te late afmelding, wordt ook automatisch de boete van het depot afgehaald. Deze boete wordt aan D.E.S. door de KNZB doorberekend. Voor sommige wedstrijden gelden andere entreegelden. Indien dit van toepassing is wordt dit in de uitnodiging van de wedstrijd vermeld.

Wedstrijdtarieven zijn bij de Regionale wedstrijden ong. € 2,= per individuele starts, estafettes ong. € 4,=. De tarieven voor wedstrijden op uitnodiging zijn zeer verschillend en vaak ook afhankelijk van de lengte van het programma dat wordt gezwommen. In de uitnodiging voor de wedstrijd worden de tarieven doorgegeven.

Communicatie over het depot: desdepot@zwemvereniging-des.nl .

Stortingen/aanvullingen voor het depot kunnen worden overgemaakt op rekening van DES Wedstrijdzwemmen, rekeningnr. NL92 INGB 0006 1257 57 te Rijswijk ovv Depot, voornaam achternaam zwemmer.