wp_smbanner_1.jpg

Opkomende activiteiten

Geen gebeurtenissen gevonden

DES heeft voor haar diverse zwemtakken een verschillend contributiesysteem.
De contributie kan alleen betaald worden d.m.v. automatische incasso. Bij inschrijving dient een machtiging te worden ingevuld.
De contributie gaat in op de 1e dag van de maand waarop men gaat zwemmen. De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt maandelijks, rond de 1e van de maand, geïncasseerd.

Administratiekosten inschrijven nieuw lid: eenmalig € 10,00.

Leszwemmen

 • Kinderen € 26,00 / maand
 • Volwassenen € 26,00 / maand
 • KNZB-contributie € 17,35* - zie ook hieronder bij Diversen en Contributie Ooievaarspas
 • Ooievaarspashouders € 13,00 / maand
 • Ooievaarspashouders tot en met 17 jaar GRATIS 

 

Waterpolo

 • Alle leden € 39,00 / maand **
 • KNZB-contributie € 54,70* (jonger dan 12 jaar (op 31 december van het lopende kalenderjaar) - € 19,20)
 • Ooievaarspashouders - zie hieronder bij Contributie Ooievaarspas

 

Wedstrijdzwemmen 

 • Leden (active 1 - 3 x trainen pw) € 45,50 / maand **
 • Leden (performance 4 - 5 x trainen pw) € 60,00 / maand **
 • Leden (elite 8 x trainen pw) € 85,00 / maand ** 
 • KNZB-contributie € 54,70* (jonger dan 12 jaar (op 31 december van het lopende kalenderjaar) - € 19,20)
 • Ooievaarspashouders - zie hieronder bij Contributie Ooievaarspas

 

Masters

 • Masterzwemmen € 43,00 / maand **
 • KNZB-contributie € 54,70*
 • Ooievaarspashouders - zie hieronder bij Contributie Ooievaarspas

 

Trim- / Conditiezwemmen

 • Trim- / Conditiezwemmen € 28,00 euro / maand *
 • KNZB-contributie € 19,20*
 • Ooievaarspashouders - zie hieronder bij Contributie Ooievaarspas


Diversen

* De KNZB-contributie is een jaarbedrag, dat bij inschrijving en verder jaarlijks in januari betaald moet worden.
** inclusief Startvergunning


Contributie Ooievaarspas

DES verleent een korting op de contributie van 100% voor houders van een Ooievaarspas tot 18 jaar, houders van een Ooievaarspas van 18 jaar en ouder krijgen 50% korting.
De KNZB-contributie voor les- en trimzwemmers wordt voor 50% vergoed bij het scannen van de Ooievaarspas.
 
Er is wel een maximum aan verbonden: tot 18 jaar geldt een maximumkorting van € 27,50 per maand en voor leden van 18 jaar en ouder een maximumkorting van € 13,75 per maand.

De Ooievaarspas dient in de maanden januari en juni van ieder jaar gescand te worden aan het tafeltje van het bad waar u zwemt. Daarna vervalt het recht op korting en zal de volledige contributie over het betreffende kwartaal geïncasseerd worden van uw bankrekening.

Voor wedstrijdzwemmers, waterpoloërs en masters geldt dat ze hun Ooievaarspas jaarlijks kunnen laten scannen in de maand juni op:

Dinsdag in de Waterthor 16:45 tot 18:30 uur

Vrijdag in Overbosch 16:15 tot 17:45uur

Zaterdag in de Blinkerd 8:00 tot 9:30 uur

Zondag in de Blinkerd 8:45 tot 9:30 uur

Na de eerste maand van het kwartaal zal alleen bij hoge uitzondering de pas nog gescand kunnen worden.

 
LET OP: is uw Ooievaarspas niet meer geldig dan dient u dit direct te melden aan de ledenadministratie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via het tafeltje in uw zwembad. De contributie zal na het verlopen van uw pas weer betaald moeten worden via uw eigen rekening, geef dit dus tijdig door om betalingsachterstanden te voorkomen.

Alle contributiebedragen zijn per maand, tenzij anders aangegeven. 
 
U dient de Ooievaarspas bij ieder bezoek aan het zwembad bij u te hebben. De Ooievaarspas dient wekelijks – op verzoek – getoond te kunnen worden.

Ook voor houders van de Ooievaarspas gelden bij inschrijving de eenmalige administratiekosten van € 10,00.

Aandachtspunten

Aandachtspunt voor het elementair zwemmen en de sporttakken.
Er kan alleen diploma gezwommen worden indien alle contributie betaald is, ook die van de lopende contributieperiode. Op tijd betalen is de verantwoordelijkheid van de ouders en niet van de ledenadministratie.

Bij ingang van de nieuwe contributieperiode wordt, indien er nog niet betaald is, de achterstand verhoogd met de nieuwe contributie.

Ongeveer binnen een week na het begin van de contributieperiode krijgt iedereen met een achterstand een herinnering. Hieraan zijn kosten verbonden. Per maand achterstand wordt een bedrag van € 5,- administratiekosten gerekend.

Mensen met een achterstand van de vorige periode ontvangen twee weken na het verlopen van de betalingsdatum van de herinnering een brief met daarin de laatste mogelijkheid tot betalen en de aankondiging dat, indien er niet betaald wordt, de zwemlessen, trainingen e.d. worden gestopt. Na betaling van de achterstand zal door de penningmeester weer toestemming worden verleend tot het volgen van de zwemles en/of trainingen.

Alleen door de penningmeester kunnen er afspraken over een afbetalingsregeling gemaakt worden.

Bij beëindiging van het lidmaatschap blijven alle openstaande betalingsverplichtingen van kracht.

Lid worden bij een andere bij de KNZB aangesloten vereniging kan pas geschieden als aan alle verplichtingen is voldaan.

Openstaande contributie kunt u storten naar: NL86 INGB 0002 9412 58, ZWEM- EN POLOVERENIGING DES te Rijswijk o.v.v. het lidnummer en/of factuurnummer.
 
Voor vragen over de incasso en bij betalingsachterstanden van uw contributie kunt u een mail sturen naar de penningmeester: (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

De contributie is als volgt opgebouwd:

Alle kosten van de vereniging zoals badhuur e.d. worden over een jaar opgeteld, dit totaal wordt weer door de 12 maanden gedeeld en omgeslagen naar het gemiddeld aantal leden. Dit betekent dus dat er iedere maand contributie wordt geheven, ook in de zomermaanden als er door onderhoud zwembaden gesloten kunnen zijn. Overigens is er altijd een zwembad beschikbaar waar u dan kunt vrijzwemmen gedurende de zomervakantie, inclusief de naaste familieleden zoals bijv. ouders, broertjes en zusjes.

 

Correspondentie adres

Zwem- en Polovereniging DES
Postbus 636
2280AP RIJSWIJK